Projekti

Tietoturva paikannuksessa ja navigointisovelluksissa

Paikkatietopohjaisten palveluiden käyttö turvallisuuden kannalta kriittisissä sovelluksissa lisääntyy jatkuvasti, mutta niiden haavoittuvuuksiin, tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan ei ole kiinnitetty juurikaan huomiota.

INSURE-projektin tavoitteena kehittää uusia ratkaisuja, jotka parantavat GNSS -vastaanottimien suojausta häirintää ja harhautusta vastaan, varmistavat käyttäjien yksityisyydensuojaa ja tietoturvaa muihin teknologioihin kuin satelliitteihin perustuvassa paikannuksessa. Projektin tuloksiin perustuen voidaan tuottaa suosituksia yksityisyyden suojan takaavaan lainsäädäntöön paikkatietopohjaisen tiedon käytössä.

Monitieteisessä projektissa työskentelee tutkijoita navigoinnin ja paikannuksen sekä sensorifuusion, tilastotieteen, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan, kryptografian ja informaatio-oikeuden tieteenaloilta. Projekti tukee Suomen asemaa paikkatietoperusteisten ekosysteemien tutkimuksen edelläkävijänä.

Lue Cybersecurity in Localization 2018 seminaarista: Paikkatieto on yllättävän haavoittuvaista