Yhteystiedot

Professori Heidi Kuusniemi, Paikkatietokeskus, MML, etunimi.sukunim@nls.fi

Apulaisprofessori Simona Lohan, Tampereen teknillinen yliopisto, etunimi.sukunimi@tut.fi

Dosentti Kimmo Järvinen, Helsingin yliopisto, kimmo.u.jarvinen(at)helsinki.fi

Professori Päivi Korpisaari, Helsingin yliopisto, etunimi.sukunimi@helsinki.fi